Sự kiện: GIÁO DỤC | TUYỂN SINH 2013 | TƯ VẤN TUYỂN SINH

Trường Đại học Đồng Tháp

783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Website: www.dthu.edu.vn
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: (067) 3881 615 - (067) 3882 258

KÝ HIỆU TRƯỜNG: SPD

Chỉ tiêu tuyển sinh 2013

 

Trường/Ngành

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP3.600

Bậc ĐH

 

 

2.500

Quản lý giáo dục

D140114

A,A1,C,D1

 

Giáo dục Mầm non

D140201

M

 

Giáo dục Tiểu học

D140202

A,A1,B,C,D1

 

Giáo dục Chính trị

D140205

C,D1

 

Giáo dục Thể chất

D140206

T

 

Sư phạm Toán học

D140209

A,A1

 

Sư phạm Tin học

D140210

A,A1

 

Sư phạm Vật lý

D140211

A,A1

 

Sư phạm Hóa học

D140212

A,B

 

Sư phạm Sinh học

D140213

B

 

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

D140214

A,A1

 

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

D140215

B

 

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

 

Sư phạm Lịch sử

D140218

C

 

Sư phạm Địa lý

D140219

A,A1,C

 

Sư phạm Âm nhạc

D140221

N

 

Sư phạm Mỹ thuật

D140222

H

 

Sư phạm tiếng Anh

D140231

D1

 

Thiết kế đồ họa

D210403

H

 

Việt Nam học

D220113

C,D1

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

C,D1

 

Quản lý văn hóa

D220342

C,D1

 

Khoa học thư viện

D320202

C,D1

 

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1

 

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A,A1,D1

 

Kế toán

D340301

A,A1,D1

 

Khoa học môi trường

D440301

A,B

 

Khoa học máy tính

D480101

A,A1

 

Nuôi trồng thủy sản

D620301

A,B

 

Công tác xã hội

D760101

C,D1

 

Quản lý đất đai

D850103

A,A1,B

 

Bậc CĐ

 

 

1.100

Giáo dục Mầm non

C140201

M

 

Giáo dục Tiểu học

C140202

A,A1,B,C,D1

 

Giáo dục Thể chất

C140206

T

 

Sư phạm Toán học

C140209

A,A1

 

Sư phạm Tin học

C140210

A,A1

 

Sư phạm Vật lý

C140211

A,A1

 

Sư phạm Hóa học

C140212

A,B

 

Sư phạm Sinh học

C140213

B

 

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

C140215

B

 

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

 

Sư phạm Lịch sử

C140218

C

 

Sư phạm Địa lý

C140219

A,A1,C

 

Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

 

Sư phạm Mỹ thuật

C140222

H

 

Thiết kế đồ họa

C210403

H

 

Tiếng Anh

C220201

D1

 

Khoa học thư viện

C320202

C,D1

 

Tin học ứng dụng

C480202

A,A1

 

 

* Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước.

Bậc đại học:

- Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD-ĐT

- Môn Anh văn tính hệ số 2 nếu thi vào các ngành D140231, D220201, C220201

+ Khối H: văn (thi theo đề khối C), trang trí, hình họa chì. Thí sinh phải đạt sơ tuyển mới được dự thi. Bài sơ tuyển gồm: hình họa (vẽ đen trắng trên giấy khổ 30 cm x 40 cm, đề tài nam giới cởi trần mặc quần đùi), bố cục (vẽ màu trên giấy khổ 30 cm x 40 cm, đề tài phong cảnh, cảnh sinh hoạt của người). Các bài sơ tuyển phải ghi rõ họ tên, ngày sinh và địa chỉ của thí sinh ở mặt sau, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện chuyển phát nhanh cho phòng khảo thí & BĐCLĐT của trường trước ngày 20-5-2013 và lệ phí sơ tuyển 100.000đ.

+ Khối M: văn, toán (thi theo đề khối D1), năng khiếu giáo dục mầm non (hát, kể chuyện, đọc diễn cảm).

+ Khối N: văn (thi theo đề thi khối C), thẩm âm - tiết tấu, thanh nhạc.

+ Khối T: sinh, toán (thi theo đề khối B), năng khiếu TDTT (chạy cự ly ngắn, bật tại chỗ và gập thân - hệ số 2). Yêu cầu: thể hình cân đối, nam cao 1,65m, nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.

Bậc cao đẳng:

- Không tổ chức thi đợt 3 mà chỉ xét tuyển.

- Các ngành khối A, B, C, D1 xét tuyển thí sinh đã dự thi vào các trường đại học, cao đẳng năm 2013 có cùng khối thi và có nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

- Các ngành khối H, M, N, T chỉ xét tuyển thí sinh đã dự thi vào Trường ĐH Đồng Tháp năm 2013, có cùng khối thi và có nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012

STT

Ngành tuyển

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm tuyển 2011

Ghi chú

Các ngành đào tạo trình độ đại học2.800


Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

Đại học:

- Ngày thi, khối thi theo quy định chung.

- Môn Tiếng Anh tính hệ số 2 nếu thi vào các ngành: D140231, D220201, C220201.

- Khối H: Văn (thi theo đề khối C), Trang trí, Hình họa chì. Thí sinh phải đạt sơ tuyển mới được dự thi. Bài sơ tuyển gồm: Hình họa (vẽ đen trắng trên giấy khổ 30cmx40cm, đề tài nam giới cởi trần mặc quần đùi); Bố cục (vẽ mầu trên giấy khổ 30cmx40cm, đề tài phong cảnh, cảnh sinh hoạt của người). Các bài sơ tuyển phải ghi rõ họ tên, ngày sinh và địa chỉ của thí sinh ở mặt sau, nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện chuyển phát nhanh cho Phòng Khảo thí & BĐCLĐT của Trường trước ngày 20/5/2012 và lệ phí sơ tuyển 100.000 đ.

- Khối M: Văn, Toán (thi theo đề khối D1), Năng khiếu GDMN (Hát, Kể chuyện, Đọc diễn cảm).

- Khối N: Văn (thi theo đề khối C), Thẩm âm–Tiết tấu, Thanh nhạc.

- Khối T: Sinh, Toán (thi theo đề khối B), năng khiếu TDTT (chạy cự ly ngắn, bật tại chỗ và gập thân – Hệ số 2). Yêu cầu: Thể hình cân đối, nam cao 1,65m, nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.

Cao đẳng:

- Không tổ chức thi đợt 3 mà chỉ xét tuyển.

- Các ngành khối A, A1, B, C, D1 xét tuyển thí sinh đã dự thi vào các trường đại học có cùng khối thi và có nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

- Các ngành khối H, M, N, T chỉ xét tuyển thí sinh đã dự thi vào Trường Đại học Đồng Tháp, có cùng khối thi và có nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

1

Quản lý giáo dục

D140114

A,A1,C,D1

50


2

Giáo dục Mầm non

D140201

M

200

14

3

Giáo dục Tiểu học

D140202

A,A1,B,C,D1

200

13;14;13

4

Giáo dục Chính trị

D140205

C,D1

50

14; 13

5

Giáo dục Thể chất

D140206

T

50

17

6

Sư phạm Toán học

D140209

A,A1

100

13

7

Sư phạm Tin học

D140210

A,A1

100

13

8

Sư phạm Vật lý

D140211

A,A1

100

13

9

Sư phạm Hóa học

D140212

A

100

13

10

Sư phạm Sinh học

D140213

B

100

14

11

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

D140214

A,A1

100

13

12

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

D140215

B

100

14

13

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

100

14

14

Sư phạm Lịch sử

D140218

C

100

14

15

Sư phạm Địa lý

D140219

A,A1,C

100

13; 14

16

Sư phạm Âm nhạc

D140221

N

50

14

17

Sư phạm Mỹ thuật

D140222

H

50

14

18

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D1

100

16

19

Thiết kế đồ họa

D210403

H

50

14

20

Việt Nam học (Văn hóa Du lịch)

D220113

C,D1

50

14; 13

21

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

100

16

22

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

C,D1

100

14; 13

23

Quản lý văn hóa

D220342

C,D1

50

14; 13

24

Khoa học thư viện

D320202

C,D1

50

14; 13

25

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1

100

13

26

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A,A1,D1

100

13

27

Kế toán

D340301

A,A1,D1

100

13

28

Khoa học môi trường

D440301

B

100

14

29

Khoa học máy tính

D480101

A,A1

100

13

30

Nuôi trồng thủy sản

D620301

A,B

50

13; 14

31

Công tác xã hội

D760101

C,D1

50

14; 13

32

Quản lý đất đai

D850103

A,A1,B

50

13

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng1.100


1

Giáo dục Mầm non

C140201

M

100

11

2

Giáo dục Tiểu học

C140202

A,A1,B,C,D1

100

10

3

Giáo dục Thể chất

C140206

T

50

14

4

Sư phạm Toán học

C140209

A,A1

50

10

5

Sư phạm Tin học

C140210

A,A1

50

10

6

Sư phạm Vật lý

C140211

A,A1

50

10

7

Sư phạm Hóa học

C140212

A

50

10

8

Sư phạm Sinh học

C140213

B

50

11; 10

9

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

C140215

B

50

11; 10

10

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

50

11

11

Sư phạm Lịch sử

C140218

C

50

11

12

Sư phạm Địa lý

C140219

A,A1,C

50

10; 11

13

Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

50

11

14

Sư phạm Mỹ Thuật

C140222

H

50

11

15

Công nghệ Thiết bị trường học

C140237

A,A1,B

50

10; 11

16

Thiết kế đồ họa

C210403

H

50

11

17

Tiếng Anh

C220201

D1

100

13

18

Khoa học thư viện

C320202

C,D1

50

11; 10

19

Tin học ứng dụng

C480202

A,A1

50

10

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc có thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

Kenhtuyensinh

Theo: Đại học Đồng Tháp