Đại Học Y Tế Công Cộng

HUPH
(University of Public Health)
Thành lập năm: 2001
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Học phí

Mức học phí:

+ Y tế công cộng: Năm học 2016-2017: 8.880.000đ/SV; 2017-2018: 9.700.000đ/SV, các năm sau sẽ có xu hướng tăng nhẹ, Tổng toàn khóa: 41.000.000đ/SV/4 năm

+ Xét nghiệm Y học dự phòng: Năm học 2016-2017: 9.700.000đ/SV; 2017-2018: 10.700.000đ/SV. Tổng toàn khóa: 45.200.000đ/SV/4 năm

+ Dinh dưỡng học: Năm học 2016-2017: 8.880.000đ/SV; 2017-2018: 9.700.000đ/SV. Tổng toàn khóa: 41.000.000đ/SV/4 năm

+ Công tác xã hội: Năm học 2016-2017: 8.880.000đ/SV; 2017-2018: 9.700.000đ/SV. Tổng toàn khóa: 41.000.000đ/SV/4 năm.