Đại Học Y Tế Công Cộng

HUPH
(University of Public Health)
Thành lập năm: 2001
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Các ngành đào tạo

Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt

Phương thức tuyển sinh

Chỉ tiêu

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

Nhóm ngành VI

     

- Y tế công cộng

170

170

0

- Dinh dưỡng

60

0

60

- Kỹ thuật xét nghiệm y học

80

80

0

Nhóm ngành VII

- Công tác xã hội

50

0

50

Tổng

360

250

110