Đại Học Y Khoa Vinh

VMU
(Vinh Medical University)
Thành lập năm: 1960
Tỉnh thành:Nghệ An
Địa chỉ:161 Nguyễn Phong Sắc - TP Vinh - Nghệ An

Học phí

Năm học 2016-2017:

Mức học phí dự kiến của sinh viên chính quy đối với các hệ đào tạo của trường hệ đại học khoảng 920. 000 đồng/ tháng tương đương với 11 triệu/ 1 năm học.

Hệ cao đẳng có mức học phí 740.000 đồng/ tháng, tương đương 8 triệu/ 1 tháng.