Đại Học Y Khoa Vinh

VMU
(Vinh Medical University)
Thành lập năm: 1960
Tỉnh thành:Nghệ An
Địa chỉ:161 Nguyễn Phong Sắc - TP Vinh - Nghệ An

Các ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Môn xét tuyển

Ngành đào tạo Đại học; Mã Trường: YKV

Y khoa (Bác sỹ đa khoa)

7720101

350

Toán - Hóa - Sinh

Y khoa (BSĐK).liên thông

7720101

120

Toán - Hóa - Sinh

Y học dự phòng

7720110

50

Toán - Hóa - Sinh

Y tế Công cộng

7720701

50

Xét học bạ

Điều dưỡng

7720301

150

Toán - Hóa - Sinh

150

Xét học bạ

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

7720601

50

Toán - Hóa - Sinh

Dược học

7720201

100

Toán - Hóa - Sinh

Toán - Lý - Hóa