Mã trường: YHB

Đại Học Y Hà Nội

HMU

Tên tiếng Anh: HANOI MEDICAL UNIVERSITY

Thành lập năm: 1962

Địa chỉ: 01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

Tỉnh thành: Hà Nội

Học phí

Học phí của Đại học Y Hà Nội được thu theo quy định của Bộ Giao dục và Đao tạo. mức thu học phí của trường Đại học Y Hà Nội năm 2016- 2017 khoảng 970.000 đồng/tháng
Mức thu học phí sẽ thay đổi theo từng năm.

Tin xem nhiều