Đại Học Y Hà Nội

HMU
(HANOI MEDICAL UNIVERSITY)
Thành lập năm: 1962
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

Các ngành đào tạo

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Mã tổ hợp môn Môn chính
Các ngành đào tạo đại học        
1.1
Y khoa 7720101 500 B00  
Bác sỹ Y Đa khoa
1.2
Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hóa 7720101_YHT 100 B00  
Thí sinh trúng tuyển học tại Phân hiệu Thanh Hóa của Trường
1.3
Y học dự phòng 7720110 100 B00  
Bác sỹ Y học Dự phòng
1.4
Y học cổ truyền 7720115 50 B00  
Bác sỹ Y học Cổ truyền
1.5
Điều dưỡng 7720301 100 B00  
Cử nhân Điều dưỡng
1.6
Dinh dưỡng 7720401 60 B00  
Cử nhân Dinh dưỡng
1.7
Răng - Hàm - Mặt 7720501 80 B00  
Bác sỹ Răng Hàm Mặt
1.8
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 50 B00  
Cử nhân Xét nghiệm Y học
1.9
Khúc xạ nhãn khoa 7720699 50 B00  
Cử nhân Khúc xạ Nhãn khoa
1.10
Y tế công cộng 7720701 30 B00  
Cử nhân Y tế Công cộng