Đại Học Y Dược – Đại Học Huế

(Hue University Medicine and Pharmacy)
Thành lập năm: 1957
Tỉnh thành:Thừa Thiên - Huế
Địa chỉ:Số 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.

Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:  

Dự kiến mức học phí đối với các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế theo tín chỉ: (Đvt:1.000đ/1 tín chỉ/1 sv)

TT

Nhóm ngành đào tạo

Năm học
2018 - 2019

Năm học
2019 - 2020

Năm học
2020 - 2021

1

Điều dưỡng, xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh

335

365

405

2

Y đa khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Y tế công cộng

355

390

425

3

Y học dự phòng

360

395

435

4

Dược học

365

405

445