DANH SÁCH TRƯỜNG
ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG VIỆT NAM

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp danh sách các trường Đại học - Cao đẳng tại Việt Nam, cung cấp thông tin liên hệ/chương trình đào tạo/mức học phí/điểm chuẩn qua các năm của mỗi trường, giúp Quý phụ huynh và học sinh/sinh viên tham khảo để lựa chọn môi trường giáo dục phù hợp.

Đại Học Huế
Đại học Luật - Đại Học Huế
Đại Học Huế

Trường Đại học Luật, Đại học Huế (tiếng Anh: University of Law, Hue University) là một trường đại học thuộc hệ thống đại học Đại học Huế chuyên đào tạo về lĩnh vực pháp luật, nghiên cứu khoa học. 

Thừa Thiên - Huế Mã trường: DHA
Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế

Xây dựng quy hoạch chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác về giáo dục thể chất và thể dục thể thao, phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong các hoạt động nghiên cứu, đào...

Thừa Thiên - Huế Mã trường: DHC
HAT
Khoa Du Lịch – Đại Học Huế
HAT

Xuất phát từ nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, cũng như yêu cầu tổ chức...

Thừa Thiên - Huế Mã trường: DHD
Đại Học Huế
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế
Đại Học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế được thành lập ngày 13 tháng 07 năm 2004 theo Quyết định số 126/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập các khoa, bộ môn ngoại ngữ từ...

Thừa Thiên - Huế Mã trường: DHF
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế là một trong 8 trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế (tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics – Hue University) được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg...

Thừa Thiên - Huế Mã trường: DHK
Đại Học Huế
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế
Đại Học Huế

Mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế là đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp giỏi;...

Thừa Thiên - Huế Mã trường: DHL
HUFA
Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế
HUFA

Trường Đại học Nghệ thuật ngày nay nguyên là trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế được thành lập năm 1957. Năm 1994, trường chuyển từ Bộ Văn hóa - Thông tin sang Bộ Giáo dục - Đào tạo và trở...

Thừa Thiên - Huế Mã trường: DHN
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế

Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc viện Đại Học Huế. Trước năm 1975, Trường ĐHSP thuộc viện Đại học Huế là một cơ sở đào tạo giáo viên trung học...

Thừa Thiên - Huế Mã trường: DHS
Đại Học Huế
Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế
Đại Học Huế

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (gọi tắt là trường ĐHKH), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở...

Thừa Thiên - Huế Mã trường: DHT
Đại Học Y Dược – Đại Học Huế

Trường Đại học Y khoa Huế được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 1957, từ năm 1975 về trước qui mô đào tạo nhỏ, Trường mới đào tạo được trên 200 Bác sĩ. Qua gần 60 năm xây dựng...

Thừa Thiên - Huế Mã trường: DHY
PXU
Đại Học Dân Lập Phú Xuân
PXU

Trường Đại học Phú Xuân được thành lập ngày 11/7/2003, theo Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thừa Thiên - Huế Mã trường: DPX