Đại Học Dân Lập Phú Xuân

PXU
(Phu Xuan University)
Thành lập năm: 2003
Tỉnh thành:Thừa Thiên - Huế
Địa chỉ:28 Nguyễn Tri Phương, Thành phố Huế

Giới thiệu

Trường Đại học Phú Xuân được thành lập ngày 11/7/2003, theo Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức xin thành lập trường: Hội Khuyến học Thừa Thiên - Huế.

Trường đào tạo các nhà chuyên môn có đạo đức, có trình độ kiến thức và nghiệp vụ, góp phần tạo nguồn nhân lực năng động, sáng tạo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực và đất nước. Trường vừa đào tạo các hệ đạo học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đào tạo sau đại học (khi có điều kiện); vừa nghiên cứu khoa học nhằm cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong đời sống xã hội. Trường có hơn 200 giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng gồm những giảng viên và giáo sư có trình độ chuyên môn cao, yêu nghề, được đào tạo trong nước và ở nước có nền giáo dục khoa học tiên tiến. Trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Văn bằng quốc gia có giá trị toàn quốc,…

Trường được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giáo dục & đào tạo, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, được sự hỗ trợ giúp đở của Đại học Huế và các trường thành viên về giảng viên có trình độ chuyên môn cao, về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và giúp đỡ của Tổng cục du lịch, của Học viện sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc), của các tổ chức phi chính phủ như: Quỹ học bổng Đông Nam Á, Tổ chức VHI,… Trường đã bắt đầu liên kết đào tạo với một số cơ sở đào tạo, các  Sở Giáo dục & Đào tạo ở Miền Trung.

Tổng diện tích đất xây dựng: 30.400 m2. Nơi học tập và thí nghiệm có nhà 4 tầng và 5 tầng ở 28 Nguyễn Tri Phương; nhà 5 tầng và 1 tầng ở 176 Trần Phú, Huế, khu giảng đường 5 tầng tại phường An Tây, sân thể thao, khu ký túc xá với 110 chỗ cho sinh viên... Trang thiết bị bảo đảm công tác giảng dạy và học tập.
Trường Đại học Phú Xuân không thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học của những thí sinh đã thi các khối A, A1, B, C, D1, D3, D4, D5, D6 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo để xét tuyển, đặc biệt từ năm 2014, Bộ giáo dục và đào tạo đã cho phép trường được tổ chức thêm phương án tuyển sinh riêng dựa trên điểm học bạ của 3 năm học THPT . Trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Điểm trúng tuyển theo ngành.  

Trường Đại học Phú Xuân được thành lập ngày 11/7/2003, theo Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức xin thành lập trường: Hội Khuyến học Thừa Thiên - Huế.

Trường đào tạo các nhà chuyên môn có đạo đức, có trình độ kiến thức và nghiệp vụ, góp phần tạo nguồn nhân lực năng động, sáng tạo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực và đất nước. Trường vừa đào tạo các hệ đạo học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đào tạo sau đại học (khi có điều kiện); vừa nghiên cứu khoa học nhằm cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong đời sống xã hội. Trường có hơn 200 giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng gồm những giảng viên và giáo sư có trình độ chuyên môn cao,...