Đại Học Xây Dựng Miền Tây

MTU
(Mien Tay Construction University)
Thành lập năm: 2011
Tỉnh thành:Vĩnh Long
Địa chỉ:Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Các ngành đào tạo

Trình độ

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Đại học

1

Kiến trúc

7580101

80

2

Quy hoạch vùng và đô thị

7580105

30

3

Quản lý Xây dựng

(Chuyên ngành Quản lý Đô thị)

7580302

50

4

Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng DD&CN)

7580201

350

5

Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông

(Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Đường)

7580205

50

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

50

7

Kỹ thuật Môi trường

7520320

50

8

Kế toán

7340301

90

Tổng

 

750