Đại Học Xây Dựng Miền Tây

MTU
(Mien Tay Construction University)
Thành lập năm: 2011
Tỉnh thành:Vĩnh Long
Địa chỉ:Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Giới thiệu

Ngày 6 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1528/TTg thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Trường ĐHXD Miền Tây là trường đại học công lập nằm trong mạng lưới các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của bộ chủ quản là Bộ Xây dựng và chịu sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây được thành lập sẽ là cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ thống các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Nhằm cung cấp cho các tỉnh trong khu vực và cả nước nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các ngành kinh tế khác có chất lượng ở trình độ đại học để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hướng đến xây dựng, phát triển nhà trường một cách toàn diện để đến năm 2050 trở thành trường đại học đa ngành ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây có chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các ngành kinh tế khác có trình độ bậc đại học phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn theo quy định của Luật Giáo dục Việt Nam. Giáo dục người học một cách toàn diện, đáp ứng được chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các lĩnh vực kinh tế khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, theo mục tiêu của Luật Giáo dục. Triết lý giáo dục của nhà trường là hướng đến người học và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây xác định quy mô đào tạo căn cứ vào nhu cầu nguồn nhân lực của ngành Xây dựng, nhu cầu của người học và nhu cầu xã hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở đáp ứng được về điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ giảng viên để phục vụ đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo. 

Dự kiến sau khi được thành lập trường sẽ tuyển sinh đào tạo đại học từ năm 2011, các năm sau quy mô đào tạo sẽ tăng bình quân 10%. Cùng với đào tạo bậc đại học trường tiếp tục đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề với quy mô hợp lý để cung cấp nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng ở khu vực.

Sau khi việc đào tạo trình độ đại học của trường đã đi vào ổn định, nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng ngành đào tạo và tăng thêm các loại hình đào tạo khác: Đào tạo liên thông ở các bậc học, đào tạo không chính quy… Phấn đấu tuyển sinh hằng năm tăng khoảng 10% để đến năm 2020 quy mô của trường có khoảng 10.000 học sinh- sinh viên, trong đó có khoảng 5.000 sinh viên đại học, còn lại các trình độ thấp hơn sẽ duy trì như hiện nay.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây được thừa hưởng toàn bộ diện tích đất, các tài sản trên đất và toàn bộ trang thiết bị kỹ thuật, khoa học-công nghệ của Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây để tiếp tục phục vụ đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề chuyên ngành Xây dựng để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ngành Xây dựng cho các tỉnh, thành ở đồng bằng sông Cửu Long.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đóng tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nằm ở trung tâm của vùng Tây Nam bộ. Từ TP Hồ Chí Minh có Quốc lộ 1 nối liền với các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau; Từ Vĩnh Long đi các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, An Giang và Kiên Giang cũng rất thuận tiện. Vị trí địa lý được xem là thuận lợi để xây dựng, phát triển giáo dục đại học ngành Xây dựng cho toàn vùng. Tổng diện tích đất được UBND tỉnh Vĩnh Long giao quyền sử dụng đất lâu dài cho trường là: 107.245m2 ở hai cơ sở đường Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long.

Đang đào tạo (số 20B Phó Cơ Điều, phường 3, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) có diện tích 35.118 m2, đào tạo Cao Đẳng, trung cấp, trung cấp nghề, sơ cấp nghề các nghề xây dựng với qui mô 6.350 học sinh sinh viên chính qui; bồi dưỡng cán bộ, công nhân, tin học, ngoại ngữ và liên kết đào tạo đại học. Sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có để giảng dạy, phục vụ giảng dạy và học tập. Hơn 30 năm qua, Trường đã được nhà nước đầu tư xây dựng nhiều giai đoạn: xây dựng Trường Trung học xây dựng số 8, xây dựng nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây, xây dựng nâng cấp Trường Đại học xây dựng Miền Tây trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Đến nay, cơ sở vật chất hiện có tại cơ sở I của Trường cũng đã đủ đáp ứng yêu cầu đào tạo đại học của Trường:

 

Ngày 6 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1528/TTg thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Trường ĐHXD Miền Tây là trường đại học công lập nằm trong mạng lưới các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của bộ chủ quản là Bộ Xây dựng và chịu sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây được thành lập sẽ là cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ thống các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Nhằm cung cấp cho các tỉnh trong khu vực và cả nước nguồn nhân lực ngành...