Đại Học Vinh

VINHUNI
(Vinh University)
Thành lập năm: 1959
Tỉnh thành:Nghệ An
Địa chỉ:182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Học phí

Học phí trường Đại học Vinh 2016 -2017 sẽ có sự chênh lệch giữa các chương trình đào tạo, cụ thể:

- Các ngành sư phạm: 1.404.345 đồng/học kỳ.

- Các ngành CNKH, Kỹ sư khoa NLN, QL đất đai, TNMT, các ngành thuộc khối ngành Kinh tế, khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Khoa học xã hội nhân văn, Ngôn ngữ Anh sẽ có mức thu học phí là 6.407.345 đồng/học kỳ.

- Học phí trường Đại học Vinh 2016 -2017 các ngành liên thông 2 năm có mức thu học phí là 9.087.345 đồng/học kỳ, liên thông 3 năm có mức thu học phí là 9.247.345 đồng/học kỳ.

- Các ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội 4 năm có mức học phí là 9.407.345 đồng/học kỳ, 5 năm là 9.567.345 đồng/học kỳ.