Đại học Vinh tuyển sinh chương trình đào tạo sau đại học

Trường đại học Vinh thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo sau đại học hệ Thạc sĩ năm 2013 & Chi tiết thông tin tuyển sinh các đợt trong năm

Tin tức: GIÁO DỤC / TUYỂN SINH / DU HỌC / SAU ĐẠI HỌC / THẠC SĨ / MBA

ĐH Vinh tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2012

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh cao học đợt  2 năm 2012 (dự kiến tổ chức thi vào tháng 8/2012) như sau:

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Vinh tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2012 tại 2 địa điểm: Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Đồng Tháp.

 

1. Đào tạo tại Trường Đại học Vinh gồm 27 chuyên ngành

1. Toán giải tích (mã số: 60 46 01)

15. Thực vật học (mã số: 60 42 20)

2. Đại số và Lí thuyết số (mã số: 60 46 05)

16. Lịch sử Thế giới (mã số: 60 22 50)

3. Hình học và Tôpô (mã số: 60 46 10)

17. Lịch sử Việt Nam (mã số: 60 22 54)

4. Lí luận và PPDH bộ môn Toán (mã số: 60 14 10)

18. Lí luận và PPDHBM Lịch sử (mã số: 60 14 10)

5. Lí thuyết XS và TK Toán học (mã số: 60 46 15)

19. Ngôn ngữ học (mã số: 60 22 01 )

6. Quang học  (mã số: 60 44 11)

20. Lý luận văn học (mã số: 60 22 32)

7. Lý luận và PPDHBM Vật lý (mã số: 60 14 10)

21. Văn học Việt Nam (mã số: 60 22 34)

8. Hóa hữu cơ (mã số: 60 44 27)

22. Lý luận và PPDHBM Ngữ văn (mã số: 60 14 10)

9. Hóa phân tích (mã số: 60 44 29)

23. Quản lý giáo dục (mã số: 60 14 05)

10. Lý luận và PPDHBM Hóa học (mã số: 60 14 10)

24. Giáo dục học (bậc tiểu học) (mã số: 60 14 01)

11. Hóa vô cơ (mã số: 60 44 25)

25. Lý luận và PPDHBM Chính trị (mã số: 60 14 10)

12. Động vật học (mã số: 60 42 10)

26. Nuôi trồng thuỷ sản (mã số: 60 62 70)

13. Sinh học thực nghiệm (mã số: 60 42 30)

27. Trồng trọt (mã số: 60 62 01)

14. Lý luận và PPDHBM Sinh học (mã số: 60 14 10)

 

 

2. Đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp gồm 19 chuyên ngành

1. Đại số và Lý thuyết số (mã số: 60 46 05)

11. Lịch sử Việt Nam (mã số: 60 22 54)

2. Hình học và Tôpô (mã số: 60 46 10)

12. Lý luận và PPDHBM Lịch sử (mã số: 60 14 10)

3. Lý thuyết XS và TK Toán học (mã số: 60 46 15)

13. Ngôn ngữ học (mã số: 60 22 01)

4. Quang học (mã số: 60 44 11)

14. Lý luận văn học (mã số: 60 22 32)

5. Lý luận và PPDHBM Vật lý (mã số: 60 14 10)

15. Văn học Việt Nam (mã số: 60 22 34)

6. Hóa phân tích (mã số: 60 44 29)

16. Lý luận và PPDHBM Ngữ văn (mã số: 60 14 10)

7. Thực vật học (mã số: 60 42 20)

17. Quản lý giáo dục (mã số: 60 14 05)

8. Động vật học (mã số: 60 42 10)

18. Giáo dục học (bậc tiểu học) (mã số: 60 14 01)

9. Lý luận và PPDHBM Sinh học (mã số: 60 14 10)

19. Lý luận và PPDHBM Chính trị (mã số: 60 14 10)

10. Lịch sử Thế giới (mã số: 60 22 50)

 

 

Ghi chú:

- Tại trường Đại học Đồng Tháp nếu chuyên ngành nào có số lượng thí sinh trúng tuyển dưới 15 thì ghép vào các chuyên ngành cùng môn thi tuyển sinh.

- Tại trường Đại học Vinh nếu chuyên ngành nào có số lượng thí sinh trúng tuyển dưới 10 thì ghép vào các chuyên ngành cùng môn thi tuyển sinh.

II. THỜI  GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là hai năm học.

 

III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Về văn bằng

Người dự thi cần thỏa mãn một trong trong các điều kiện sau (trừ chuyên ngành Quản lý giáo dục sẽ được nêu ở mục 5 dưới đây):

a) Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức các môn học hay các học phần để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng. Nội dung, khối lượng (số tiết) các môn học bổ sung do Trường Đại học Vinh quy định.

2. Về kinh nghiệm và công tác chuyên môn (trừ chuyên ngành Quản lý giáo dục sẽ nêu ở mục 5 dưới đây):

a) Người có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

b) Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

3. Có đủ sức khỏe để học tập.

4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường Đại học Vinh.

5. Điều kiện về văn bằng, kinh nghiệm công tác chuyên môn và đối tượng dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục:

a) Về văn bằng: Người dự thi nếu có bằng tốt nghiệp đại học không phải ngành đúng với ngành đăng ký dự thi thì phải học bổ sung kiến thức các môn học để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng.

b) Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Người dự thi (kể cả trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên) phải có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công tác Giáo dục kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

c) Về đối tượng dự thi: Người dự thi phải làm việc tại một trong các vị trí công tác sau đây: Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng các trường từ mầm non trở lên; Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa các trường cao đẳng và đại học; Lãnh đạo hoặc chuyên viên làm công tác Quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng/Ban Đào tạo - Giáo vụ các trường đại học, cao đẳng, trung học, trung cấp  chuyên nghiệp.

 

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

1. Đối tượng ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;

b) Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

đ) Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

e) Con nạn nhân chất độc màu da cam;

(Người dự thi thuộc đối tượng ở mục 1a phải có Quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền).

2. Chính sách ưu tiên

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1,0 điểm (thang điểm 10)  vào kết quả thi cho môn cơ bản.

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

 

V. CÁC MÔN DỰ THI

Thí sinh phải dự thi 03 môn :

1. Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ B thi theo hình thức Trắc nghiệm khách quan).

2. Môn Cơ bản.

3. Môn Cơ sở.

(Danh mục môn cơ bản và môn cơ sở được đính kèm dưới đây)

 

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Vinh), trong đó cần ghi rõ chuyên ngành, đối tượng dự thi, nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện Quy chế sau khi trúng tuyển.

2. Bản sao có công chứng các văn bằng và chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm Đại học (nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp).

- Công nhận hoàn thành việc bổ sung kiến thức do Trường Đại học Vinh tổ chức (nếu thuộc diện phải bổ sung kiến thức).

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc Chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).

4. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập do Bệnh viện đa khoa (tuyến huyện, thành phố trở lên) cấp.

5. Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.

6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian, kinh nghiệm công tác chuyên môn.

7. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có), được xác nhận của cấp có đủ thẩm quyền (các giấy tờ ưu tiên phải trình bản gốc khi nạp hồ sơ dự thi và nạp lại bản phôtôcopy có công chứng).

8. Ba phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

9. Bốn ảnh màu mới chụp (cỡ 3x4) ghi rõ họ tên, chuyên ngành đăng ký dự thi phía sau ảnh.

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có đề rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở phía ngoài.

 

VII. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

1. Nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo tuyển sinh đến hết ngày 10/8/2012.

2. Thời gian bổ sung kiến thức và hướng dẫn ôn thi: Từ 10/6/2012.

3. Thời gian thi: Dự kiến ngày 24, 25, 26 tháng 8 năm 2012 .

4. Địa điểm thi: Thi tại một trong 2 địa điểm: Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Đồng Tháp.

5. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

- Tại Trường Đại học Vinh:

Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

Số điện thoại: 038.3855773.

- Tại Trường Đại học Đồng Tháp:

Phòng Quản lí Khoa học - Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

Số điện thoại: 067.3881622.

 

VIII. DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH VÀ CÁC MÔN THI

Môn Cơ bản và môn Cơ sở

 

TT

Chuyên ngành

Môn Cơ bản

Môn Cơ sở

 

Toán giải tích

Đại số

Giải tích

 

Đại số và Lý thuyết số

Đại số

Giải tích

 

Hình học và Tôpô

Đại số

Giải tích

 

LL và PPDH bộ môn Toán

Đại số

Giải tích

 

LTXS và Thống kê Toán học

Đại số

Giải tích

 

Quang học

Toán cho Vật lý

Vật lý lý thuyết

 

LL và PPDH bộ môn Vật lý

Toán cho Vật lý

Vật lý lý thuyết

 

Hoá hữu cơ

Toán cho Hoá

Cơ sở LTHH và cấu tạo chất

 

Hoá vô cơ

Toán cho Hoá

Cơ sở LTHH và cấu tạo chất

 

Hoá phân tích

Toán cho Hoá

Cơ sở LTHH và cấu tạo chất

 

LL và PPDH bộ môn Hoá học

Toán cho Hoá

Cơ sở LTHH và cấu tạo chất

 

Thực vật học

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Sinh học cơ sở

 

Động vật học

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Sinh học cơ sở

 

Sinh học thực nghiệm

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Sinh học cơ sở

 

LL và PPDH bộ môn Sinh học

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Sinh học cơ sở

 

Ngôn ngữ học

Triết học

Ngôn ngữ học đại cương

 

Lý luận văn học

Triết học

Lý luận văn học

 

Văn học Việt Nam

Triết học

Lý luận văn học

 

LL và PPDH bộ môn Ngữ văn

Triết học

Lý luận văn học

 

Lịch sử Việt Nam

Triết học

Lịch sử Việt Nam

 

Lịch sử Thế giới

Triết học

Lịch sử Việt Nam

 

LL và PPDH bộ môn Lịch sử

Triết học

Lịch sử Việt Nam

 

Quản lý giáo dục

Lôgic học

Giáo dục học

 

Giáo dục học (bậc tiểu học)

Triết học

Giáo dục học

 

LL và PPDH bộ môn GDCT

Triết học Chuyên

CNXH khoa học

 

Nuôi trồng thuỷ sản

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Cơ sở ngành Nông nghiệp

 

Trồng trọt

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Cơ sở ngành Nông nghiệp

 

Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo để những người có đủ điều kiện dự thi biết, đăng ký và nộp hồ sơ đúng thời hạn.

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Đại học Vinh tuyển sinh chương trình đào tạo sau đại học, Đại học Vinh tuyển sinh chương trình đào tạo sau đại học, đại học vinh, điểm thi đại học vinh, điểm chuẩn đại học vinh, tỉ lệ chọi đại học vinh, chương trình thạc sĩ đại học vinh

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 1 bình luận)

em hỏi học cao học
Cho em hỏi em học đại học ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp của đại học Đồng Tháp. Nay em muốn học thạc sĩ ngành sư phạm sinh học vậy em có phải học bổ sung kiến thức không? Nếu có thì em phải học ở đâu? Học bao lâu và hình thức học như thế nào?
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Tranh cãi xung quanh vấn đề bằng tại chức và chính quy

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi quy định văn bằng tại chức và chính quy có giá trị như nhau đang gây tranh cãi trong giới chuyên môn. Nhiều chuyên gia khẳng định, giá trị thực của bằng cấp tại chức không thể bằng chính quy và sự “cào bằng” này sẽ gây nhiều hệ lụy.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017