Đại Học Văn Hóa TPHCM

HCMUC
(Ho Chi Minh city Unversity of culture)
Thành lập năm: 1976
Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901