Đại Học Văn Hóa TPHCM

HCMUC
(Ho Chi Minh city Unversity of culture)
Thành lập năm: 1976
Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Học phí

Dự kiến học phí của trường Đại Học Văn Hoá TP.HCM năm 2020 - 2021 từ 8.900.000 đồng/ sinh viên đến 10.600.000 đồng/ sinh viên.