Mã trường: VHS

Đại Học Văn Hóa TPHCM

HCMUC

Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh city Unversity of culture

Thành lập năm: 1976

Địa chỉ:  51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Tỉnh thành: Thành phố Hồ Chí Minh

Học phí

Năm 2016-2017: 1 tín chỉ đại cương 180k/tín chỉ ( tầm 3.6 triệu một kỳ )

                          1 tín chỉ chuyên ngành 220/tín chỉ

Năm 2017-2018: Học phí dự kiến cho sinh viên hệ chính quy là: 7.400.000 đồng/sinh viên. Học phí được thu theo tín chỉ đối với từng khóa học và ngành học.