Đại Học Văn Hóa TPHCM

HCMUC
(Ho Chi Minh city Unversity of culture)
Thành lập năm: 1976
Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Các ngành đào tạo

Các ngành đào tạo và chỉ tiêu từng ngành của trường Đại học Văn Hoá TP.HCM năm học 2020-2021: