Mã trường: VHS

Đại Học Văn Hóa TPHCM

HCMUC

Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh city Unversity of culture

Thành lập năm: 1976

Địa chỉ:  51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Tỉnh thành: Thành phố Hồ Chí Minh

Học bổng hằng năm

Dữ liệu đang được cập nhật