Mã trường: DVT

Đại Học Trà Vinh

TVU

Tên tiếng Anh: Tra Vinh University

Thành lập năm: 2006

Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

Tỉnh thành: Trà Vinh

Học phí

Dữ liệu đang được cập nhật