Mã trường: TTG

Đại Học Tiền Giang

TGU

Tên tiếng Anh: Tien Giang University

Thành lập năm: 1997

Địa chỉ: 119 Ấp Bắc - Phường 05 - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang.

Tỉnh thành: Tiền Giang

Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:

Học phí của sinh viên chính quy tại Trường Đại học Tiền Giang thực hiện theo đúng quy định của Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về mức thu, quản lý học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020 - 2021.

Mức thu học phí tối đa đối với sinh viên đào tạo theo hình thức chính quy tại Trường Đại học Tiền Giang, cụ thể như sau:

 

STT

Nhóm đào tạo

Năm học

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1

Nhóm 1: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

a

Đại học

227.000

đồng/tín chỉ

249.000 đồng/tín chỉ

273.000 đồng/tín chỉ

301.000 đồng/tín chỉ

7.377.500 đồng/năm học

8.092.500 đồng/năm học

8.872.500 đồng/năm học

9.782.500 đồng/năm học

b

Cao đẳng

180.000 đồng/tín chỉ

198.000 đồng/tín chỉ

217.000 đồng/tín chỉ

238.000 đồng/tín chỉ

5.886.000 đồng/năm học

6.474.600 đồng/năm học

7.095.900 đồng/năm học

7.782.600 đồng/năm học

2

Nhóm 2: Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

a

Đại học

267.000

đồng/tín chỉ

295.000

đồng/tín chỉ

326.000

đồng/tín chỉ

360.000

đồng/tín chỉ

8.677.500 đồng/năm học

9.587.500 đồng/năm học

10.595.000 đồng/năm học

11.700.000 đồng/năm học

b

Cao đẳng

214.000

đồng/tín chỉ

235.000

đồng/tín chỉ

259.000

đồng/tín chỉ

287.000

đồng/tín chỉ

6.997.800 đồng/năm học

7.684.500 đồng/năm học

8.469.300 đồng/năm học

9.384.900 đồng/năm học