Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 )

WRU
(WATER RESOURCES UNIVERSITY ( BASIS 2))
Thành lập năm: 1959
Địa chỉ:Số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

Giới thiệu

Sứ mệnh

Cơ sở 2 – Đại học Thuỷ lợi là cơ sở phía nam của trường Đại học Thủy Lợi, là trường đại học công lập, có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho khu vực miền nam nói riêng và cả nước nói chung; góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững Tổ quốc Việt Nam.

Tầm nhìn

Trường Đại học Thuỷ lợi là trường đại học đầu ngành trong lĩnh vực thuỷ lợi, thuỷ điện, tài nguyên, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; phấn đấu là một trong các trường đại học đa ngành hàng đầu của Việt Nam, có năng lực hội nhập cao với hệ thống giáo dục đại học khu vực và quốc tế.

Lịch sử phát triển

Được thành lập từ năm 1976, ngay sau khi giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, trải qua nhiều giai đoạn biến đổi, với tinh thần kiên trì phấn đấu cho mục tiêu 3 kết hợp: Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – và Phục vụ sản xuất, Cơ sở 2 – ĐH Thủy lợi đã đạt được những thành quả nhất định trong NCKH và PVSX. Các tên gọi qua các giai đoạn Đoàn ĐH1, Trung tâm ĐH1, và Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi . Đây là những mốc son đánh dấu sự phát triển của Cơ sở.

  • Đoàn Quy hoạch và khảo sát thiết kế Nam Bộ (gọi tắt là ĐH1) được thành lập tháng 12 năm 1976 theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ Thủy lợi (nay là Bộ NN & PTNT); Năm 1978 được tách ra thành đoàn ĐH1 và đoàn ĐH3 (ĐH3 phụ trách khu vực Tây sông hậu). Năm 1981 hai đoàn ĐH1 và ĐH3 lại nhập thành đoàn ĐH1.
  • Ngày 8 tháng 12 năm 1986 được đổi tên thành: ‘Trung tâm kết hợpđào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành KHKT Thủy lợi tại Nam Bộ’.
  • Ngày 25 tháng 2 năm 1997 đổi tên thành: ‘Cơ sở 2 Trường Đại học Thủy lợi’ theo quyết định số 288NN-TCCB/QĐ của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT.

Những quyết định thay đổi về tên gọi là đánh dấu nững mốc thời gian trên cơ sở sự thay đổi về chất và lượng cũng như nhiệm vụ đồng thời gắn liền với sự phát triển khoa học công nghệ và sự nghiệp đào tạo trong từng giai đoạn.

Sứ mệnh

Cơ sở 2 – Đại học Thuỷ lợi là cơ sở phía nam của trường Đại học Thủy Lợi, là trường đại học công lập, có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho khu vực miền nam nói riêng và cả nước nói chung; góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững Tổ quốc Việt Nam.

Tầm nhìn

Trường Đại học Thuỷ lợi là trường đại học đầu ngành trong lĩnh vực thuỷ lợi, thuỷ điện, tài nguyên, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; phấn đấu là một trong các trường đại học đa ngành hàng đầu của Việt Nam, có năng lực hội nhập cao với hệ thống giáo dục đại học khu vực...