Đại Học Thương Mại

TMU
(Vietnam University of Commerce)
Thành lập năm: 1960
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Học phí

Năm học 2020 - 2021, Nhà trường không tăng học phí so với học phí năm học 2019–2020 theo quy định về lộ trình tăng học phí của Chính phủ. Cụ thể:

- Chương trình đại trà: 15.750.000 đ/1 năm 

- Chương trình chất lượng cao: 30.450.000đ/1 năm

- Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù: 18.900.000đ/1 năm

Mức tăng học phí từng năm so với năm học trước liền kề theo quy định hiện hành của Chính phủ.