Đại Học Thương Mại

TMU
(Vietnam University of Commerce)
Thành lập năm: 1960
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Các ngành đào tạo

Năm 2020, Đại học Thương mại tuyển sinh 16 ngành thuộc chương trình đại trà, 2 ngành thuộc chương trình chất lượng cao và 3 ngành thuộc chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù:

(*)Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D03 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

(**) Nếu xét tuyển theo phương thức khác không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét theo kết quả thi TNTHPT năn 2020;

(***) Chỉ tiêu tuyển sinh các chương trình chất lượng cao được phân bổ như sau: 70% xét tuyển trực tiếp theo kết quả đăng ký của thí sinh, 30% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh đã trúng tuyển vào Trường có nguyện vọng đăng ký vào học chương trình chất lượng cao.