Đại Học Thể DụcThể Thao Đà Nẵng

(Danang University of Physical Education and Sports)
Thành lập năm: 1977
Tỉnh thành:Đà Nẵng
Địa chỉ:44 Dũng sỹ Thanh khê, Quận Thanh khê, Thành phố Đà Nẵng

Học phí

Dữ liệu đang cập nhật