Đại Học Thể DụcThể Thao Đà Nẵng

(Danang University of Physical Education and Sports)
Thành lập năm: 1977
Tỉnh thành:Đà Nẵng
Địa chỉ:44 Dũng sỹ Thanh khê, Quận Thanh khê, Thành phố Đà Nẵng

Các ngành đào tạo

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

Ký hiệu trường: TTD

Địa chỉ các cơ sở đào tạo:

+ Cơ sở 1: Số 44 Dũng Sỹ Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

+ Cơ sở 2: Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3707188; Tư vấn tuyển sinh: 0236.3759918; Fax : (84).0236.3759409

Website:  www.upes3.edu.vn

 

  1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

  1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
  2. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tuyển sinh theo hai phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức, kết hợp thi tuyển môn năng khiếu TDTT do Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 bậc học THPT, kết hợp thi tuyển môn năng khiếu TDTT do Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức.

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển

Nhóm ngành

Tên ngành

ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

 

 

I

Giáo dục thể chất

7140206

Toán – Sinh  – Năng khiếu TDTT

T00

280

Toán – Ngữ văn – Năng khiếu TDTT

T02

Huấn luyện

thể thao

7140207

Toán – Sinh  – Năng khiếu TDTT

T00

90

Toán – Ngữ văn – Năng khiếu TDTT

T02

VII

Quản lý thể dục thể thao

7810301

Toán – Sinh  – Năng khiếu TDTT

T00

50

Toán – Ngữ văn – Năng khiếu TDTT

T02

  1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

5.1. Nhóm ngành I: ( ngành GDTC và HLTT)

- Phương thức 1: Kết quả điểm các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển của kỳ thi THPT quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Điểm môn thi năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

- Phương thức 2: Tổng điểm của hai môn văn hóa thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển kết quả học tập lớp 12 bậc THPT phải đạt từ 10.0 điểm trở lên. Điểm môn thi năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

5.2. Nhóm ngành VII (QLTDTT)

- Phương thức 1: Kết quả điểm các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển của kỳ thi THPT quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Điểm môn thi năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

- Phương thức 2: Kết quả điểm học tập các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển lớp 12 bậc THPT phải đạt từ 10.0 điểm trở lên. Điểm môn thi năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

  1. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Trường

6.1. Mã  trườngTTD

6.2. Tiêu chí xét tuyển     

- Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Tiêu chí 2:Thể hình cân đối, không bị dị tật, dị hình, không bị bệnh tim mạch, hô hấp, thần kinh.  

- Tiêu chí 3:  Sử dụng cho 02 phương thức:

+ Phương thức 1: Có kết quả thi 2 môn Toán và môn Sinh học thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển 1 (T00), môn Toán và môn Ngữ văn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển 2 (T02), trong kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đăng ký sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học; đạt ngưỡng chất lượng đầu vào và phải đăng ký xét tuyển theo quy định.

+ Phương thức 2: Tổng điểm của môn Toán và môn Sinh học thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển 1: (T00),môn Toán và môn Ngữ văn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển 2: (T02) cả năm lớp 12 bậc học THPT đạt theo ngưỡng của ngành xét tuyển theo mục 2.5.

Tiêu chí 4: Có tham dự thi tuyển môn năng khiếu TDTT vào đại học của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

6.3. Cách tính điểm xét tuyển:

6.3.1. Phương thức 1

- Điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn Toán và môn Sinh học thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển 1 (T00), môn Toán và môn Ngữ văn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển 2 (T02) của kỳ thi THPT quốc gia và điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành).

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + M3 + ĐƯT. Trong đó:

Tổ hợp 1: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

+ M1 = Điểm môn Toán của kỳ thi THPT quốc gia

+ M2 = Điểm môn Sinh học của kỳ thi THPT quốc gia

+ M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT. Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT được tính: M3 = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm chạy luồn cọc + Điểm Chạy 100m). Tổng thang điểm của 3 nội dung thi tuyển môn năng khiếu TDTT: 10 điểm

+ Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

Tổ hợp 2: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

+ M1 = Điểm môn Toán của kỳ thi THPT quốc gia

+ M2 = Điểm môn Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia

+ M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT. Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT được tính: M3 = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm chạy luồn cọc + Điểm Chạy 100m). Tổng thang điểm của 3 nội dung thi tuyển môn năng khiếu TDTT: 10 điểm

+ Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

- Điểm xét tuyển được làm tròn đến một chữ số thập phân.

6.3.2.Phương thức 2

- Điểm xét tuyển là Tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Sinh học thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển 1: (T00),  môn Toán và môn Ngữ văn (T02) cả năm lớp 12, cộng với điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành).

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: theo từng ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển  

-  Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + M3 + ĐƯT. Trong đó:

Tổ hợp 1: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

+ M1 = Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 12

+ M2 = Điểm trung bình môn Sinh học cả năm lớp 12

+ M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT. Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT được tính: M3 = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm chạy luồn cọc + Điểm Chạy 100m). Tổng thang điểm của 3 nội dung thi tuyển môn năng khiếu TDTT: 10 điểm

+ Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

Tổ hợp 2: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

+ M1 = Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 12

+ M2 = Điểm trung bình môn Ngữ văn cả năm lớp 12

+ M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT. Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT được tính: M3 = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm chạy luồn cọc + Điểm Chạy 100m). Tổng thang điểm của 3 nội dung thi tuyển môn năng khiếu TDTT: 10 điểm

+ Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

- Điểm xét tuyển được làm tròn đến một chữ số thập phân.

6.4.Nguyên tắc xét tuyển

Đối với thí sinh đáp ứng 4 tiêu chí xét tuyển ở mục 2.6.2 lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành. Thí sinh không trúng tuyển vào ngành thứ nhất sẽ được xét vào ngành thứ 2 theo nguyện vọng ĐKXT. Nguyên tắc xét tuyển giữa 2 ngành là: xét hết nguyện vọng 1 sau đó còn chỉ tiêu mới xét nguyện vọng 2.

  1. Tổ chức tuyển sinh

7.1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi tuyển năng khiếu TDTT

7.1.1. Thời gian thi năng khiếu TDTT: Thi tuyển năng khiếu tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

-  Đợt 1: Từ ngày 29/6 đến ngày 30/6/2018

-  Đợt 2: Từ ngày 20/7 đến ngày 21/7/2018

-  Đợt 3:  Từ ngày 17/8 đến ngày 18/8/2018

7.1.2. Thời gian, hình thức và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển năng khiếu TDTT

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu TDTT:

+ Đợt 1:Nhận hồ sơ từ ngày 01/3 – 27/6/2018

+ Đợt 2:Nhận hồ sơ từ ngày 01/7 – 19/7/2018

+ Đợt 3: Nhận hồ sơ từ ngày 22/7/2018 đến ngày 15/8/2018

- Hình thức và địa điểm nhận hồ sơ dự thi năng khiếu:

+ Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng: 0236.3759918; 0915090123.

+ Đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, qua website:www.upes3.edu.vn.

7.2. Hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển

7.2.1. Phương thức 1

- Phiếu đăng ký thi tuyển môn năng khiếu TDTT (Mẫu của Trường Đại học  TDTT Đà Nẵng).

- Phiếu ĐKXT theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 4 ảnh cỡ 4x6 (chụp không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

7.2.2. Phương thức 2

- Phiếu đăng ký thi tuyển môn năng khiếu TDTT (Mẫu của Trường Đại học  TDTT Đà Nẵng).

- Học bạ THPT (bản phôtô công chứng);

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp (bản phôtô công chứng);

- 4 ảnh cỡ 4x6 (chụp không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

7.3.Nội dung thi tuyển môn năng khiếu TDTT

- Nội dung 1:  Bật xa tại chỗ:

Mỗi thí sinh thực hiện 2 lần, lấy thành tích cao nhất. thí sinh thực hiện đứng tại chỗ bằng 2 chân phía sau vạch quy định, bật về phía trước và rơi xuống bằng 2 chân. Thành tích được xác định là khoảng cách từ điểm rơi gần nhất tới mép trên của vạch quy định. Thành tích tính bằng centimet, chấm điểm theo thang điểm của Hội đồng tuyển sinh, điểm tối đa: 3 điểm.

- Nội dung 2:  Chạy luồn cọc:

Thí sinh thực hiện 1 lần chạy luồn qua 5 cọc, khi quay về chạy thẳng đến đích (Từ vạch xuất phát cách 7m là cọc thứ 1, mỗi cọc tiếp theo cách nhau 2m). Không tính thành tích khi thí sinh phạm quy không luồn qua cọc; bị trừ 0,25 điểm khi làm đổ 1 cọc. Thành tích tính bằng giây, chấm điểm theo thang điểm của Hội đồng tuyển sinh, điểm tối đa: 3 điểm.

- Nội dung 3:  Chạy 100m:

Thí sinh thực hiện 1 lần chạy ở tư thế xuất phát cao theo ô chạy, đợt chạy quy định. Không tính thành tích khi thí sinh phạm quy. Thành tích tính bằng giây, chấm điểm theo thang điểm của Hội đồng tuyển sinh, điểm tối đa: 4 điểm.

* Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT (M3) được tính= (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm chạy luồn cọc + Điểm Chạy 100m). Tổng thang điểm của 3 nội dung thi môn năng khiếu TDTT: 10 điểm

  1. Chính sách ưu tiên:

Chính sách ưu tiên theo khu vực và đối tượng trong tuyển sinh áp dụng theo Quy chế Tuyển sinh hệ chính quy năm 2018 và các văn bản Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8.1. Tuyển thẳng và xét tuyển thẳng:

Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và xét tuyển thẳng vào các ngành của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8.2. Ưu tiên xét tuyển

- Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Tổng cục TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường. Được miễn thi môn năng khiếu TDTT, tính điểm môn năng khiếu (M3) là 10 điểm (chưa nhân hệ số).

- Thí sinh là vận động viên có đẳng thuộc các đội tuyển quốc gia được miễn thi THPT quốc gia, tốt nghiệp THPT thì được ưu tiên xét tuyển vào các ngành của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Điểm xét tuyển là điểm trung bình kết quả miễn thi THPT quốc gia (nhân hệ số 2) và điểm năng khiếu TDTT theo các mức của các đối tượng tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

  1. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

9.1. Lệ phí xét tuyển và thi tuyển năng khiếu TDTT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9.2. Hình thức nộp: Có thể chọn 1 trong 2 cách

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường: Nộp lệ phí tại Phòng Tài vụ

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến: Chuyển khoản theo tài khoản sau:

+ Chủ tài khoản: Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

+ Số TK: 5601.00000.71619  - Tại ngân hàng: BIDV Chi nhánh Hải Vân, Đà Nẵng.    

  1. Học phí sinh viên chính quy

Học phí và lộ trình tăng học phí: theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Học phí năm học 2018 – 2019 tăng theo lộ trình cho phép theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP;

Ngoài học phí trên sinh viên cần nộp thêm Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm tai nạn, ... theo Quy định chung.