Đại Học Thăng Long

TLU
(Thang Long University)
Thành lập năm: 1988
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

Học phí

Mức học phí của trường Đại học Thăng Long như sau:

- Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

+ Ngành Truyền thông đa phương tiện: 27 triệu đồng/năm.

+ Ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn quốc và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 24 triệu đồng/năm.

+ Ngành Thanh nhạc: Năm thứ nhất và năm thứ hai: 27 triệu đồng/năm; Năm thứ ba và năm thứ tư: 18 triệu đồng/năm.

+ Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung quốc và Điều dưỡng: 23 triệu đồng/năm.

+ Các ngành còn lại: 22 triệu đồng/năm.

- Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: 5%.