Đại Học Thăng Long

TLU
(Thang Long University)
Thành lập năm: 1988
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

Các ngành đào tạo

Các ngành đào tạo và chỉ tiêu từng ngành của Trường Đại học Thăng Long năm 2020:

Ngành học

Chỉ tiêu

Theo xét KQ thi
THPT

Theo phương thức
khác
Thanh nhạc - 50
Kế toán 180 20
Quản trị kinh doanh 270 30
Tài chính - Ngân hàng 225 25
Luật kinh tế 100 10
Marketing 80 10
Kinh tế quốc tế 80 10
Toán ứng dụng 27 3
Khoa học máy tính 115 15
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 45 5
Hệ thống thông tin 45 5
Công nghệ thông tin 200 20
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 130 15
Trí tuệ nhân tạo 70 10
Điều dưỡng 50 50
Dinh dưỡng 15 15
Ngôn ngữ Anh 315 35
Ngôn ngữ Trung Quốc 68 7
Ngôn ngữ Nhật 210 20
Ngôn ngữ Hàn Quốc 180 20
Công tác xã hội 55 5
Việt Nam học 80 10
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 335 35
Truyền thông đa phương tiện 135 15