Đại Học Thái Bình Dương

TBD
(Thai Binh Duong University – TBD)
Thành lập năm: 2008
Tỉnh thành:Khánh Hòa
Địa chỉ:79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Học phí

– Mức học phí: 640.000 đồng/tín chỉ.

– Học phí được cố định suốt khóa học.

*Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Đại học Thái Bình Dương quyết định không áp dụng mức học phí mới cho năm đầu tiên của khóa tuyển sinh năm 2020. Nhà trường sẽ áp dụng mức học phí cũ cho năm học đầu tiên của khóa tuyển sinh 2020 như sau:

– Mức học phí: 440.000 đồng/tín chỉ lý thuyết; 600.000 đồng/tín chỉ thực hành cho các ngành/chuyên ngành.