Đại Học Thái Bình Dương

TBD
(Thai Binh Duong University – TBD)
Thành lập năm: 2008
Tỉnh thành:Khánh Hòa
Địa chỉ:79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Các ngành đào tạo

Trong năm 2020, Trường Đại học Thái Bình Dương tuyển sinh bậc đại học cho tất cả các ngành

Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu
7380101 Luật
(Chuyên ngành: Luật học; Luật Kinh tế - Dân sự;)
150
7810101 Du lịch
(Chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch và lữ hành; Quản trị Khách sạn và nhà hàng)
200
7220201 Ngôn ngữ Anh
(Chuyên ngành: Tiếng Anh giảng dạy; Tiếng Anh Thương mại và Du lịch) * Môn tiếng Anh nhân hệ số 2.
100
7480201 Công nghệ thông tin
(Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Công nghệ mạng máy tính)
100
7340101 Quản trị kinh doanh
(Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị Marketing)
150
7340201 Tài chính - Ngân hàng
(Chuyên ngành: Ngân hàng thương mại; Tài chính doanh nghiệp)
100
7340301 Kế toán
(Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán; Kế toán Nhà hàng - Khách sạn)
100
7310608 Đông Phương học
(Chuyên ngành: Hàn Quốc học; Trung Quốc học)
100