Đại Học Tây Đô

TDU
(Tay Do University)
Thành lập năm: 2006
Tỉnh thành:Cần Thơ
Địa chỉ:68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Giới thiệu

Được thành lập vào ngày 9/3/2006 theo Quyết định số 54/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Tây Đô trở thành trường đại học tư thục đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cơ sở hiện đại và chương trình đào tạo tiên tiến, kết hợp với sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia, có thể biến tài năng và sự nhiệt tình của sinh viên thành các kỹ năng cụ thể và kiến thức cần thiết để thành công trong sự nghiệp, đáp ứng cuộc sống thách thức trong tương lai. Với chương trình đào tạo gắn liền thực tế, học tại Đại học Tây Đô, sinh viên không chỉ được hướng dẫn bởi đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành với nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn được tiếp cận, học tập với các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp trong từng môn học cụ thể. Đồng thời, trường cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội thực tập và làm việc tại hơn 100 đối tác chiến lược của trường. Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ sinh viên đến từ Quỹ khuyến học, Trung tâm hỗ trợ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp, Trung tâm chuẩn đầu ra, Đoàn – Hội Sinh viên với các CLB/Đội/Nhóm, các khóa kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp, giúp sinh viên hòa nhập nhanh chóng vào cuộc sống đại học và phát triển năng lực bản thân mạnh mẽ, đạt nhiều thuận lợi về công việc khi tốt nghiệp.

Sau 11 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo trên 28.000 học viên, sinh viên và cung cấp cho xã hội trên 17.000 lao động. Trên 80% sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp là con số đặc biệt ấn tượng minh chứng cho sự tín nhiệm của xã hội, của phụ huynh, sinh viên đối với nhà trường.

Tích cực thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và sự nghiệp giáo dục, đào tạo nói riêng, đầu năm 2004, tại Cần Thơ, một số nhà đầu tư có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí đề xuất với UBND thành phố Cần Thơ thành lập một trường đại học tại địa bàn thành phố Cần Thơ và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô. Hội nghị đã thành lập Hội đồng sáng lập theo Quyết định số 1526/QĐ-CT.UB ngày 19/5/2004 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ gồm có 8 người, trong đó ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, TS. Nguyễn Tiến Dũng, GS.TSKH. Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch, NGND.GS.TS. Võ Tòng Xuân, ông Võ Minh Cân, TS. Phan Văn Thơm, TS. Võ Khắc Thường làm ủy viên và TS. Nguyễn Phước Quý Quang phụ trách ủy viên, thư ký Hội đồng.

Sau hơn hai năm khẩn trương xúc tiến các thủ tục, Trường Đại học Tây Đô chính thức được thành lập vào ngày 09/3/2006 theo Quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường hoạt động theo Quy chế tổ chức của trường đại học tư thục. Trường Đại học Tây Đô được vinh dự là Trường đại học tư thục đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện nay, thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp theo hướng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch. Trường Đại học Tây Đô được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao những ngành đào tạo trọng điểm của vùng theo yêu cầu chuyển dịch kinh tế nói trên và những ngành xã hội có nhu cầu, những ngành thuộc các lĩnh vực ưu tiên chẳng hạn như: Dược, Điều dưỡng, Luật kinh tế, Du lịch, Xây dựng công trình, Tin học, Kỹ thuật điện – điện tử, Nuôi trồng thủy sản, Ngoại ngữ, Việt Nam học, Công nghệ thực phẩm, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh – Marketing... phần nào đã đáp ứng được mục tiêu "Đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng; Đào tạo theo nhu cầu xã hội" mà Nhà trường đã và đang nỗ lực để đạt được những kết quả ngày càng cao hơn.

Sứ mạng:

Sứ mạng của Trường Đại học Tây Đô là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, có khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học đa lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt nhất cho người học.

Tầm nhìn:

Trường Đại học Tây Đô phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học tư thục đa ngành hàng đầu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với định hướng nghiên cứu và ứng dụng phục vụ cộng đồng, trong đó hoạt động đào tạo đại học chính quy phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu phát triển đến năm 2030:

Mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là xây dựng và phát triển Trường Đại học Tây Đô thành một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học chất lượng cao, là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đáp ứng nhu cầu xã hội về các lĩnh vực sức khỏe,  Kinh tế - Quản trị kinh doanh – Marketing, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện – điện tử, Nuôi trồng thủy sản, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch), Công nghệ thực phẩm, Môi trường ... có uy tín và chất lượng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Được thành lập vào ngày 9/3/2006 theo Quyết định số 54/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Tây Đô trở thành trường đại học tư thục đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cơ sở hiện đại và chương trình đào tạo tiên tiến, kết hợp với sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia, có thể biến tài năng và sự nhiệt tình của sinh viên thành các kỹ năng cụ thể và kiến thức cần thiết để thành công trong sự nghiệp, đáp ứng cuộc sống thách thức trong tương lai. Với chương trình đào tạo gắn liền thực tế, học tại Đại học Tây Đô, sinh viên không chỉ được hướng dẫn bởi đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành với nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn được tiếp cận, học tập với các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp trong từng môn học cụ thể. Đồng thời, trường cung cấp cho...