Đại Học Tây Bắc

UTB
(Tay Bac University)
Thành lập năm: 1960
Tỉnh thành:Sơn La
Địa chỉ:Phường Quyết Tâm - TP. Sơn La

Các ngành đào tạo

Ngành xét tuyển

Ngành

Chỉ tiêu xét tuyển

Xét tuyển dựa

vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập tại trường THPT

Đại học: 2.380 chỉ tiêu

Giáo dục Mầm non

7140201

90

20

Giáo dục Tiểu học

7140202

140

30

Giáo dục Chính trị

7140205

110

20

Giáo dục Thể chất

7140206

20

4

Sư phạm Toán học

7140209

35

5

Sư phạm Tin học

7140210

23

5

Sư phạm Vật lí

7140211

17

3

Sư phạm Hóa học

7140212

17

3

Sư phạm Sinh học

7140213

17

3

Sư phạm Ngữ văn

7140217

34

6

Sư phạm Lịch sử

7140218

20

4

Sư phạm Địa lí

7140219

20

4

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

25

5

Quản trị kinh doanh

7340101

150

150

Kế toán

7340301

150

150

Công nghệ thông tin

7480201

60

60

Chăn nuôi

7620105

60

60

Lâm sinh

7620205

60

60

Nông học

7620109

60

60

Bảo vệ thực vật

7620112

60

60

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

250

250

Cao đẳng: 130 chỉ tiêu

Giáo dục Mầm non

51140201

25

25

Giáo dục Tiểu học

51140202

40

40