Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

HUNRE
(Hanoi University of Natural Resources and Environment)
Thành lập năm: 2010
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Học phí

  • Học phí dự kiến: 297.000 đ/ Tín chỉ đối với nhóm ngành kinh tế.
  • Học phí dự kiến: 354.500 đ/ Tín chỉ đối với nhóm ngành khác.
  • Lộ trình tăng học phí tối đa tới năm học 2021 – 2022 là: Theo nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015.