Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019 Đáp án môn Vật lý Đáp án môn Hoá học Đáp án môn Sinh học Đáp án môn Tiếng Anh

Mã trường: DKQ

Đại học Tài Chính Kế Toán

UFA

Tên tiếng Anh: University of Finance and Accountacy

Thành lập năm: 1976

Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa Tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh thành: Quảng Ngãi

Học phí

Học phí Đại học Tài chính Kế toán được dự kiến như sau:

Học phí 2017- 2018: 740.000 đồng/ tháng tương đương với 7.400.000đồng/ năm/ sinh viên.

Tin xem nhiều