Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

VUTED
(Vinh University of Technology Education)
Thành lập năm: 1960
Tỉnh thành:Nghệ An
Địa chỉ:Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

Các ngành đào tạo

Dữ liệu đang được cập nhật