Căn cứ vào kết quả bổ sung đợt 1, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018 cho 5 ngành đào tạo hệ đại học chính quy.

Các trường Đại học còn nhiều chỉ tiêu

Đại học Văn Hiến thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng xét tuyển thêm 100 chỉ tiêu cho 5 ngành với điểm xét tuyển cao hơn ban đầu là 18.00 điểm.

Điểm xét tuyển là tổng 3 môn học trong tổ hợp môn (đã được thí sinh chọn để xét tuyển) cộng thêm điểm ưu tiên đối tượng.

STT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Điểm xét tuyển
1 Sinh học ứng dụng 7420203 20 Từ 18.00 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5.00 điểm.
2

Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

7510104 20
3 Công nghệ vật liệu 7510402 20
4 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (xây dựng hạ tầng đô thị) 7850210 20
5 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 20

Kênh tuyển sinh tổng hợp

Đại học Việt Bắc thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Đại học Yersin Đà Lạt thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018