Phương án tuyển sinh trường Đại học Sài Gòn năm 2015

Theo phương án tuyển sinh năm 2015 của ĐH Sài Gòn, thí sinh phải đạt ngưỡng điểm tối thiểu theo qui định của trường mới được nộp hồ sơ xét tuyển.

Điều kiện cần để nộp hồ sơ xét tuyển: học sinh tốt nghiệp kì thi THPT quốc gia (không xét tuyển học sinh dự thi tại các cụm thi do Sở GD-ĐT địa phương chủ trì).

Điều kiện đủ để nộp hồ sơ xét tuyển: điểm 3 môn thi kì thi THPT quốc gia (chưa nhân hệ số) tương thích với ngành đào tạo của Trường ĐH Sài Gòn, trong đó không có môn nào dưới 3.0 điểm. Trong đó:

- Bậc đại học:

- Nếu 3 môn thi (theo qui định của ngành xét tuyển) đều có hệ số 1 thì tổng điểm xét tuyển ≥ 16.5 điểm.

- Nếu 3 môn thi có 1 môn hệ số 2 thì tổng điểm sau khi nhân hệ số ≥ 22.0 điểm

- Bậc CĐ:

- Nếu 3 môn thi đều có hệ số 1 thì tổng điểm xét tuyển ≥ 15.0 điểm

- Nếu 3 môn thi có 1 môn hệ số 2 thì tổng điểm sau khi nhân hệ số ≥ 20.0 điểm

- Riêng các ngành đào tạo năng khiếu (Giáo dục Mầm non, SP Mỹ thuật, SP Âm nhạc, Thanh nhạc), điều kiện để được dự thi năng khiếu là điểm môn thi kì thi THPT quốc gia tương ứng với ngành đào tạo ở bảng phía dưới, không dưới 3.0.

Các thí sinh thỏa điều kiện cần và đủ, sẽ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và nhà trường chọn từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ GD-ĐT ban hành. Điểm ưu tiên sẽ được cộng vào điểm xét tuyển của thí sinh sau khi thí sinh đáp ứng đủ điều kiện cần và đủ của phương án xét tuyển.

Môn xét tuyển và hệ số các môn cho từng ngành như sau:

TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN

Trình độ

Môn xét tuyển

Hệ số

Sư phạm Vật lí

Đại học, Cao đẳng

Vật lí

Toán

Hóa học

2

1

1

Sư phạm Hóa học

Đại học, Cao đẳng

Hóa học

Toán

Vật lí

2

1

1

Sư phạm Sinh học

Đại học, Cao đẳng

Sinh học

Toán

Hóa học

2

1

1

Sư phạm Ngữ văn

Đại học, Cao đẳng

 

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lí/ Ngoại ngữ

2

1

1

Sư phạm Lịch sử

Đại học, Cao đẳng

Lịch sử

Ngữ văn

Ngoại ngữ

2

1

1

Sư phạm Địa lí

Đại học, Cao đẳng

Địa lí

Toán / Lịch sử

Ngữ văn/ Ngoại ngữ

2

1

1

Công nghệ Thông tin

Đại học

 

Toán

Vật lí

Tiếng Anh / Hóa học

2

1

1

Việt Nam học

Đại học, Cao đẳng

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lí  / Ngoại ngữ

1

1

1

Sư phạm Âm nhạc

Đại học, Cao đẳng

Hát, Xướng âm

Thẩm âm, Tiết tấu

Ngữ văn/Ngoại ngữ

2

2

1

Thanh nhạc

Đại học

Thanh nhạc, Xướng âm

Kiến thức tổng hợp-Thẩm âm

Ngữ văn/ Ngoại ngữ

2

2

1

Sư phạm Mỹ thuật

Đại học, Cao đẳng

Hình họa

Trang trí

Ngữ văn/ Ngoại ngữ

2

2

1

Ngôn ngữ Anh

Đại học

Tiếng Anh

Toán/ Lịch sử

Ngữ văn

2

1

1

Sư phạm Tiếng Anh

Đại học, Cao đẳng

Tiếng Anh

Toán / Lịch sử

Ngữ văn

2

1

1

Giáo dục Chính trị

Đại học

Toán

Ngữ văn/ Địa lí

Tiếng Anh / Lịch sử

1

1

1

Giáo dục Công dân

Cao đẳng

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh / Lịch sử/ Địa lí

1

1

1

Quản trị Văn phòng

Đại học

 

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh / Lịch sử/ Địa lí

1

1

1

Khoa học Thư viện

Đại học

 

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh / Lịch sử/ Địa lí

1

1

1

Thư ký Văn phòng

Cao đẳng

 

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh / Lịch sử/ Địa lí

1

1

1

Lưu trữ học

Cao đẳng

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh / Lịch sử/ Địa lí

1

1

1

Khoa học Môi trường

Đại học

Toán

Hóa học

Ngoại ngữ/ Sinh học / Vật lí

1

1

1

Công nghệ Kỹ thuật

Môi trường

Đại học, Cao đẳng

Toán

Hóa học

Ngoại ngữ / Sinh học / Vật lí

1

1

1

Luật

Đại học

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ / Lịch sử

2

1

1

Toán ứng dụng

Đại học

Toán

Vật lí

Tiếng Anh / Hóa học

2

1

1

Sư phạm Toán

Đại học, Cao đẳng

Toán

Vật lí

Tiếng Anh/ Hóa học

2

1

1

Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông

Đại học, Cao đẳng

Toán

Vật lí

Tiếng Anh/ Hóa học

1

1

1

Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử

Đại học, Cao đẳng

Toán

Vật lí

Tiếng Anh/ Hóa học

1

1

1

Kĩ thuật điện, điện tử

Đại học

Toán

Vật lí

Tiếng Anh

1

1

1

Kĩ thuật điện tử,

truyền thông

Đại học

Toán

Vật lí

Tiếng Anh

1

1

1

Sư phạm Kĩ thuật

Công nghiệp

Cao đẳng

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh / Vật lí / Hóa học/ Lịch sử/ Sinh học/ Địa lí

1

1

 

1

Sư phạm Kĩ thuật

Nông nghiệp

Cao đẳng

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh / Vật lí / Hóa học/ Lịch sử/ Sinh học/ Địa lí

1

1

 

1

Sư phạm Kinh tế

Gia đình

Cao đẳng

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh / Vật lí / Hóa học/ Lịch sử/ Sinh học/ Địa lí

1

1

 

1

Tài chính – Ngân hàng

Đại học

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh / Vật lí

2

1

1

Kế toán

Đại học

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh / Vật lí

2

1

1

Quản trị Kinh doanh

Đại học, Cao đẳng

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh / Vật lí

2

1

1

Giáo dục Mầm non

Đại học, Cao đẳng

Kể chuyện, đọc diễn cảm

Hát, Thẩm âm

Ngữ văn/ Ngoại ngữ/ Lịch sử

2

1

1

Giáo dục Tiểu học

Đại học, Cao đẳng

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh / Lịch sử / Sinh học

1

1

1

Quản lý Giáo dục

Đại học

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh / Lịch sử/ Địa lí

1

1

1

Môn xét tuyển ngoại ngữ  gồm 1 trong  các ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức và tiếng Nhật.

Dấu  “/” thay cho từ “hoặc”, ví dụ: tiếng Anh/ Lịch sử/ Địa lí nghĩa là trong 3 môn này thí sinh được chọn 1 môn thi (mà thí sinh đã tham gia trong kỳ thi THPT quốc gia) để xét tuyển.

Minh Giảng, Tuổi trẻ: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/tuyen-sinh/20141017/dh-sai-gon-so-tuyen-bang-nguong-diem-toi-thieu/659470.html