Đại học RMIT Việt Nam

RMIT
(RMIT University Vietnam)
Thành lập năm: 2001
Địa chỉ:702 đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Đại học RMIT Việt Nam là phân hiệu của trường đại học Royal Melbourne Institute of Technology của Úc tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đại học RMIT là trường đại học tư có học phí cao nhất Việt Nam. Trường đào tạo tiếng Anh bắt buộc, giống với Đại học Quốc tế của hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Phân hiệu tại Việt Nam của trường có tên tiếng Anh chính thức là RMIT University Vietnam.

Năm 1998, Chính phủ Việt Nam ngỏ lời mời Đại học RMIT từ Úc xây dựng một trường đại học nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2000, Đại học RMIT Việt Nam được thành lập theo quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, theo đó, trường được phép cung cấp các chương trình giáo dục bậc đại học, sau đại học, đào tạo và nghiên cứu.

Đại học RMIT Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ năm 2001, bắt đầu cung cấp các chương trình giảng dạy ở thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2004, trường mở học sở thứ hai tại thủ đô Hà Nội.

Đại học RMIT Việt Nam là phân hiệu của trường đại học Royal Melbourne Institute of Technology của Úc tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đại học RMIT là trường đại học tư có học phí cao nhất Việt Nam. Trường đào tạo tiếng Anh bắt buộc, giống với Đại học Quốc tế của hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Phân hiệu tại Việt Nam của trường có tên tiếng Anh chính thức là RMIT University Vietnam.

Năm 1998, Chính phủ Việt Nam ngỏ lời mời Đại học RMIT từ Úc xây dựng một trường đại học nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2000, Đại học RMIT Việt Nam được thành lập theo quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, theo đó, trường được phép cung cấp các chương trình giáo dục bậc đại học, sau đại học, đào tạo và nghiên cứu.

Đại học RMIT Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ năm 2001, bắt đầu cung cấp...