Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Đại Học Quốc Gia TPHCM
( INTERNATIONAL UNIVERSITY)
Thành lập năm: 2003
Địa chỉ:Khu phố 6, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Học phí

Trường ĐH Quốc tế thu học phí theo số tín chỉ đăng kí học tập.

  • Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: khoảng 39.000.000 VNĐ/năm.
  • Các chương trình liên kết: Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam khoảng 54.000.000 VNĐ/năm.