Mã trường: QSQ

Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Đại Học Quốc Gia TPHCM

Tên tiếng Anh: INTERNATIONAL UNIVERSITY

Thành lập năm: 2003

Địa chỉ: Khu phố 6, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Tỉnh thành: Thành phố Hồ Chí Minh

Học phí

Trường ĐH Quốc tế thu học phí theo số tín chỉ đăng kí học tập.

  • Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: khoảng 39.000.000 VNĐ/năm.
  • Các chương trình liên kết: Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam khoảng 54.000.000 VNĐ/năm.

Tin xem nhiều