Đại học Nông Lâm Bắc Giang

BAFU
(Bac Giang Agriculture and Forestry University)
Thành lập năm: 1959
Tỉnh thành:Bắc Giang
Địa chỉ: xã Bích Sơn - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang

Học phí

Trong những năm học trước, học phí đại học nông lâm Bắc Giang sẽ được tính theo hình thức tín chỉ.

  • Đối với bậc đại học thì học phí sẽ là 190.000/tín chỉ, riêng ngành thú ý mức học phí sẽ cao hơn là 205.000 đồng/tín chỉ.
  • Ở hệ cao đẳng, học phí đại học nông lâm Bắc Giang là 150.000/tín chỉ