Đại học Nông Lâm Bắc Giang

BAFU
(Bac Giang Agriculture and Forestry University)
Thành lập năm: 1959
Tỉnh thành:Bắc Giang
Địa chỉ: xã Bích Sơn - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang

Các ngành đào tạo

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Phương thức tuyển sinh

Chỉ tiêu

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

(Tổ hợp xét tuyển)

Xét tuyển theo kế quả học tập bậc THPT

1

Khoa học cây trồng

7620110

A00, A01, D01, B00

Điểm trung bình cả năm của 3 năm học, lớp:10, 11 và 12 đạt từ 6,0 trở lên.

30

2

Chăn nuôi – Thú y

7620105

A00, A01, D01, B00

150

3

Thú y

7640101

A00, A01, D01, B00

200

4

Quản lý đất  đai

- Chuyên ngành 1: Địa chính và Quản lý đô thị

- Chuyên ngành 2: Quản lý đất đai

7850103

A00, A01, D01, B00

40

5

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

- Chuyên ngành 1: Quản lý môi trường và Du lịch sinh thái

- Chuyên ngành 2: Quản lý Tài nguyên & Môi trường

7850101

A00, A01, D01, B00

40

6

Công nghệ thực phẩm

7540101

A00, A01, D01, B00

50

7

Công nghệ sinh học

7420201

A00, A01, D01, B00

30

8

Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

- Chuyên ngành 1: Quản lý tài nguyên rừng

- Chuyên ngành 2: Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học

7620211

A00, A01, D01, B00

30

9

Lâm sinh

7620205

A00, A01, D01, B00

20

10

Kế toán

7340301

A00, A01, D01

30

11

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7340103

A00, A01, D01, B00

30

12

Bảo vệ thực vật

7620112

A00, A01, D01, B00

30

13

Kinh tế

7310101

A00, A01, D01

30

14

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

7540106

A00, A01, D01, B00

40

1.2. Bậc Cao đẳng (60 chỉ tiêu)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điều kiện xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Dịch vụ thú y

5340301

Tốt nghiệp THPT

20

2

Kế toán

5640201

Tốt nghiệp THPT

20

3

Quản lý đất đai

5850103

Tốt nghiệp THPT

20