TUYỂN SINH | TƯ VẤN TUYỂN SINH | ĐIỂM THI ĐẠI HỌC | ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC

Đại học Nông lâm Bắc Giang

Xã Bích Sơn – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang.

ĐT: 0240.3874387

KÝ HIỆU TRƯỜNG:DBG

Giới thiệu trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang toạ lạc tại xã Bích Sơn - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang, là trường Đại học công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục Đại học Việt nam, là cơ sở đào tạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập theo Quyết định số 133/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 năm 2011, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nông - Lâm.

Trường có chức năng và nhiệm vụ là đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ Đại học - cao đẳng, kỹ thuật viên trung học và công nhân nghề về kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực nông lâm nghiệp đáp ứng trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn góp phần tích cực cho sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó nhà trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ hoạt động đào tạo và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang luôn là cơ sở đào tạo đảm bảo chất lượng cung cấp cán bộ kỹ thuật cho cả nước. Trường không ngừng phát triển về quy mô, ngành  nghề đào tạo, đội ngũ cán bộ giáo viên. Từ khi thành lập đến nay, Trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là một trong các trường dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; được Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều huân, huy chương - đặc biệt năm 2005 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Các chuyên ngành đào tạo tại Đại học Nông lâm Bắc Giang

Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi
Các ngành đào tạo đại học:
- Kế toán D340301 A, A1, D1
- Khoa học cây trồng D620110 A,B
- Chăn nuôi D620105 A,B
- Thú y D640101 A,B
- Quản lý đất đất đai D850103 A,B
- Quản lý Tài nguyên & Môi trường D850101 A,B
- Công nghệ thực phẩm D540101 A,B
- Lâm sinh D620205 A,B
- Công nghệ sinh học D420201 A,B
Các ngành đào tạo cao đẳng:
- Kế toán C340301 A,A1,D1
- Khoa học cây trồng C620110 A, B
- Chăn nuôi C620105 A,B
- Dịch vụ thú y C640201 A,B
- Quản lý đất đai C850103 A,B
- Quản lý Tài nguyên & Môi trường - diem thi dai hoc
C850101 A,B
- Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp C140215 A,B
- Công nghệ thực phẩm C540102 A,B
- Lâm nghiệp C620201 A,B
- Công nghệ thông tin C480201 A, A1, D1
- Công nghệ sinh học - diem chuan dai hoc
C420201 A,B

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Trình độ đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh các khối A, A1, B và xét tuyển theo đề thi 3 chung các khối A, A1, B, D1;
+ Trình độ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung các khối A, A1, D, B;
- Trường có  KTX đáp ứng chỗ ở cho tất cả Sinh viên.

 

Theo: Đại học Nông lâm Bắc Giang