Đại học Luật TP.HCM

HUL
(Ho Chi Minh City University of Law)
Thành lập năm: 1996
Địa chỉ:Số 02, Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Law) là trường đại học đứng đầu về đào tạo và nghiên cứu khối ngành luật tại miền Nam Việt Nam.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý lớn và uy tín nhất tại Việt Nam và là cơ sở đào tạo luật lớn nhất phía Nam. Hiện tại, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Đại học Luật TP. HCM được hình thành trên cơ sở hội nhập cơ sở hai (miền nam) của Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, đều là những đơn vị đã có lịch sử trên hai mươi năm xây dựng và phát triển.

Đội ngũ giảng viên, cán bộ công nhân viên Đại học Luật Tp. HCM được quy tụ từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó chủ yếu là cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên của trường phần lớn được chi viện và bổ sung từ đội ngũ cán bộ Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn).

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, trường đã tập trung đội ngũ nghiên cứu hoạt động khoa học và từ đó, hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đă được phát triển mạnh mẽ. Trường đă có những công trình nghiên cứu về chiến lược phát triển và những vấn đề kinh tế-xã hội góp phần xây dựng văn kiện của nhà nước. Từ năm 1996 trường liên tục mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu đào tạo cùng các trường đại học và viện nghiên cứu nước ngoài (Đại học Lund, Đại học Nagoya, Đại học San Francisco, Đại học Quốc gia Singapore...). Trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo pháp lý đầu tiên của Việt Nam thực hiện chường trình đào tạo thạc sĩ Luật cùng với một trường đại học nước ngoài (Đại học West of England). Nhà trường đã là một trong những đầu mối quy tụ đội ngũ cán bộ, chuyên gia khoa học nghiên cứu tư vấn cho chính phủ về cải cách pháp luật, đổi mới kinh tế-xă hội và đổi mới trong lĩnh vực quản lý hành chính. Hiện nay, trường là nơi duy nhất ở Việt Nam được phép đào tạo ngành Quản trị - Luật, một song ngành (kết hợp QTKD và Luật), thời gian đào tạo là 5 năm.

Các khoa đào tạo:

  • Khoa Luật Dân sự;
  • Khoa Luật Hình sự;
  • Khoa Luật Hành chính;
  • Khoa Luật Quốc tế;
  • Khoa Luật Thương mại;
  • Khoa Khoa học cơ bản.
  • Khoa Quản trị.
  • Khoa Ngoại ngữ pháp lý

Trong kỳ tuyển sinh 2009, trường đã tuyển sinh ngành Quản trị - Luật, vào năm 2011, trường tuyển sinh thêm ngành học mới: Quản trị kinh doanh. Đầu tháng 6 vừa qua, Bộ GD-ĐT cho phép trường tiếp tục thí điểm tuyển sinh và đào tạo ngành Quản trị - Luật. Do vậy, trường đã tiến hành tuyển sinh bổ sung ngành này vào kỳ tuyển sinh năm 2011.

Thư viện Trường Đại học Luật TP. HCM là một trong những thư viện luật lớn của khu vực miền Nam. Theo thống kê của trường, Thư viện hiện có hơn 75.000 cuốn sách với các chủ đề liên quan tới khoa học pháp lý và các ngành luật; 63 đầu báo - tạp chí các loại, hơn 1000 luận văn Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân; hơn 90 đĩa CD-ROM tài liệu điện tử về Luật học, hệ thống đĩa CD-ROM văn bản pháp luật Việt Nam từ năm 1980 đến nay; 108 đề tài khoa học Luật cấp Bộ toàn văn.

Trong những năm qua Thư viện Đại học Luật đã và đang từng bước phát triển hệ thống thư viện điện tử với mục tiêu giúp cung cấp cho giáo viên, sinh viên của trường các dịch vụ tra cứu sách, bài báo - tạp chí, sách mới trong thư viện cũng như các thư viện trên thế giới tại Cổng thông tin Thư viện điện tử đặt tại website trên Internet của thư viện. Hiện nay thư viện điện tử chỉ phục vụ cho giảng viên mà thôi, sinh viên chưa được phép sử dụng.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Law) là trường đại học đứng đầu về đào tạo và nghiên cứu khối ngành luật tại miền Nam Việt Nam.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý lớn và uy tín nhất tại Việt Nam và là cơ sở đào tạo luật lớn nhất phía Nam. Hiện tại, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Đại học Luật TP. HCM được hình thành trên cơ sở hội nhập cơ sở hai (miền nam) của Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, đều là những đơn vị đã có lịch sử trên hai mươi năm xây dựng và phát triển.

Đội...