Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương

HMTU
(Haiduong Medical Technical University)
Thành lập năm: 1960
Tỉnh thành:Hải Dương
Địa chỉ:Số 1, Đường Vũ Hựu, thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Học phí

Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021) Thực hiện theo lộ trình tăng học phí của Nhà nước

  • Học phí 2017 – 2018: 1.070.000 đồng/tháng
  • Học phí 2018 – 2019: 1.180.000 đồng/tháng
  • Học phí 2019 – 2020: 1.300.000 đồng/tháng