Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương

HMTU
(Haiduong Medical Technical University)
Thành lập năm: 1960
Tỉnh thành:Hải Dương
Địa chỉ:Số 1, Đường Vũ Hựu, thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Các ngành đào tạo

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính
1
Các ngành đào tạo đại học          
1.1
Y khoa 7720101 50   B00  
Bác sĩ đa khoa
1.2
Điều dưỡng 7720301 250   B00  
Điều dưỡng
1.3
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 120   B00  
Xét nghiệm Y học
1.4
Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 120   B00  
Kỹ thuật hình ảnh y học
1.5
Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 80   B00  
Phục hồi chức năng/ Vật lý trị liệu