Đại Học Kinh Tế TPHCM

UEH
(University of economics Ho Chi Minh City)
Thành lập năm: 1976
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Học phí

Thông tin học phí Đại học Kinh tế TPHCM mới nhất:

- Chương trình Đại trà có mức học phí bình quân là 20.500.000 đồng/năm.

- Chương trình Cử nhân chất lượng cao bình quân từ 32 - 40.000.000 đồng/năm.

- Chương trình Cử nhân tài năng bình quân khoảng 50.000.000 VNĐ/ năm.

Tham khảo mức học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy ở năm gần nhất:

- Chương trình đào tạo đại trà:

 
Các năm học Học phí

Năm 1

585.000 đồng/tín chỉ

(khoảng 18.500.000 đồng/năm)

Năm 2

650.000 đồng/tín chỉ

(khoảng 20.500.000 đồng/năm)

Năm 3

715.000 đồng/tín chỉ

(khoảng 22.500.000 đồng/năm)

Năm 4

785.000 đồng/tín chỉ

(khoảng 24.800.000 đồng/năm)

 
- Chương trình Chất lượng cao:
 
Ngành Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
Quản trị, Tài chính - Ngân hàng, Thẩm định giá

32

32 32 32
Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh Thương mại, Ngoại thương, Marketing 36.5 36.5 36.5 36.5
Kế toán Doanh nghiệp, Kiểm toán, Luật Kinh doanh 35 35 35 35
Quản trị, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh Quốc tế, Ngoại thương, Kế toán Doanh nghiệp (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 40 40 40 40
 
(Đơn vị tính: triệu đồng).