Đại Học Kinh Tế TPHCM

UEH
(University of economics Ho Chi Minh City)
Thành lập năm: 1976
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Các ngành đào tạo

Chương trình đào tạo đại trà, cử nhân chất lượng cao:

STT

Ngành đào tạo

Mã đăng ký

xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

1

Kinh tế

7310101

A00, A01, D01, D07

2

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, D01, D07

3

Kinh doanh quốc tế

7340120

A00, A01, D01, D07

4

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01, D01, D07

5

Kinh doanh thương mại

7340121

A00, A01, D01, D07

6

Marketing

7340115

A00, A01, D01, D07

7

Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01, D07

8

Bảo hiểm

7340204

A00, A01, D01, D07

9

Tài chính quốc tế

7340206

A00, A01, D01, D07

10

Kế toán

7340301

A00, A01, D01, D07

11

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00, A01, D01, D07

12

Quản trị khách sạn

7810201

A00, A01, D01, D07

13

Toán kinh tế

7310108

A00, A01, D01, D07

(Toán hệ số 2)

14

Thống kê kinh tế

7310107

A00, A01, D01, D07

(Toán hệ số 2)

15

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

A00, A01, D01, D07

(Toán hệ số 2)

16

Khoa học dữ liệu

7480109

A00, A01, D01, D07

(Toán hệ số 2)

17

Kỹ thuật phần mềm

7480103

A00, A01, D01, D07

(Toán hệ số 2)

18

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D96

(Tiếng Anh hệ số 2)

19

Luật

7380101

A00, A01, D01, D96

20

Quản lý công

7340403

A00, A01, D01, D07

21

Quản trị bệnh viện

7340101_01

A00, A01, D01, D07

Chương trình đào tạo cử nhân tài năng (giảng dạy bằng tiếng Anh):

STT

Ngành đào tạo

Mã đăng ký

xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

1

Quản trị kinh doanh

7340101_02

A00, A01, D01, D07

Tổ hợp xét tuyển đại học:

- Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học

- Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

- Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.