Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

NEU
(National Economics University)
Thành lập năm: 1956
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam

Học phí

Học phí năm học 2016 – 2017:

Mức học phí áp dụng cho các nhóm ngành là:

- Mức học phí 1 năm: 9.300.000 đồng

- Mức học phí bình quân 1 tín chỉ: 290.000 đồng.

+ Đối với các khóa 57 và 58

Nhóm 1: 12 chuyên ngành xã hội hóa thấp (Tin học kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý; Công nghệ thông tin; Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kinh tế tài nguyên; Kinh tế Bất động sản và địa chính; Kinh doanh bất động sản; Luật kinh doanh; Luật kinh doanh quốc tế; Thống kê kinh tế xã hội; Thống kê kinh doanh): 375.000 đồng/ tín chỉ - 12 triệu đồng/năm.

Nhóm 2: Chuyên ngành xã hội hóa trung bình gồm các chuyên ngành không thuộc nhóm 1 và nhóm 3: 450.000 đồng/ tín chỉ - 14.5 triệu đồng/ năm.

Nhóm 3: 5 chuyên ngành xã hội hóa cao (Kế toán tổng hợp, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Tài chính doanh nghiệp): 530.000 đồng/ tín chỉ - 17 triệu/ năm.

Như vậy, các tân sinh viên nhập học Đại học Kinh tế Quốc dân 2017 – 2018 có thể phải nộp mức học phí năm đầu như sau:

- Nhóm 1: Khoảng 13.8 triệu đồng/ năm

- Nhóm 2: Khoảng 15.5 triệu đồng/ năm

- Nhóm 3: Không vượt quá 17.5 triệu đồng/ năm.