Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh Đại học Thái Nguyên

Km9 Đường 3/2 Tích Lương - TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (84) 280.647685 - Fax: (84) 280.647684

Mã tuyển sinh: DTE

 

Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh Đại học Thái Nguyên

 

Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh Đại học Thái Nguyên

Chỉ tiêu tuyển sinh 2013

 

 

Khối

Chỉ tiêu
2013

Kinh tế

D310101

A,A1,D1

350

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1

280

Kế toán

D340301

A,A1,D1

285

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A,A1,D1

215

Marketing

D340115

A,A1,D1

75

Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành

D340103

A,A1,D1

75

Luật kinh tế

D380107

A,A1,D1

70

 

 

 

 

 

 

 

Kenhtuyensinh

Theo: Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh Đại học Thái Nguyên