Đại học Kinh Tế Nghệ An

NACE
(Nghe An College Of Economic )
Thành lập năm: 1960
Tỉnh thành:Nghệ An
Địa chỉ:Số 51 - Đường Lý Tự Trọng - Phường Hà Huy Tập - TP.Vinh - Nghệ An

Học phí

Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ đào tạo đại học các ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai về việc nộp  học phí và các khoản lệ phí  học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau: (tham khảo)

  1. Đối tượng thu: Sinh viên hệ Đại học Khóa Ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai.
  2. Mức thu:
  • Học phí:  690.000 đồng/sv/tháng (3.450.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).
  • Học phí học cải thiện điểm D, học lại:  1,5 lần học phí lần 1
  • Lệ phí cấp bằng, vỏ bằng: 230.000 đồng/sv.