Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

UNETI
(University of Economic and Technical Industries)
Thành lập năm: 2007
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:456 - Minh Khai, Hà Nội

Học phí

Học phí tối đa của trường Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp theo đề án được duyệt các năm là

  • Học phí 2017-2018 là 14 triệu đồng/sinh viên
  • Học phí 2018-2019 là 15 triệu đồng/sinh viên
  • Học phí 2019-2020 là 16 triệu đồng/sinh viên